Homologatie

Homologatie betekent hetzelfde als goedkeuring. Een goedkeuring is een akkoordverklaring of certificering van een goedkeuringsinstantie (in Belgiƫ is dit de dienst Homologaties Voertuigen binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer) dat een voertuig of een voertuigtype voldoet aan alle relevante technische en bestuursrechterlijke bepalingen.

iFAST - Bevasys

Wanneer een nieuwe vrachtwagen wordt afgeleverd door een producent, dan voldoet deze vrachtwagen aan de Europese normen. Hiervoor wordt er een conformiteitsattest (CE) afgeleverd, waarin vermeld staat dat de vrachtwagen voldoet aan de 61 richtlijnen die worden bepaald door Europa.

Bij het wijzigen van één van deze 61 richtlijnen op een vrachtwagen, is men verplicht een nieuw conformiteitsattest aan te vragen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit.

ANG SYSTEMS nv zorgt ervoor dat bij het wijzigen van één van deze richtlijnen een nieuw conformiteitsattest wordt afgeleverd, dit zodanig dat het voertuig volledig in orde is aan de Europese normen.

We streven ernaar dat u zonder enige kopzorgen de vrachtwagen(s) kan komen afhalen voor gebruik en dit volgens de overeengekomen afspraken vastgelegd in ons bestek.

Deze homologatie houdt in:

  1. Het aanpassen van de vrachtwagen(s) zoals beschreven in het overeengekomen bestek
  2. Het aanvragen van een nieuw conformiteitsattest
  3. Na goedkeuring van van het conformiteitsattest, zorgen we eveneens voor de autokeuring (schouwing)
  4. Het afleveren van het voertuig

Indien de klant dit wenst en beschreven staat in het bestek, dan zorgen we ervoor om met de vrachtwagen naar de autokeuring (schouwing) te gaan.

Contacteer ons

Tel.: 02 361 85 42
Fax: 02 361 85 43
Email: info@angsystems.be

    ANG Systems